Mass Customization

Operator support met Job Shop Applications - Tech Video

Gepost op vrijdag 13 februari 2015 door

Hallo en welkom bij deze Tech Video. Onze klanten willen steeds meer maatwerk. Dat betekent steeds kleinere productieseries. En bij kleinere series heb je langere omsteltijden van machines. Voor de machine-operators zorgt maatwerk voor meer papierwerk. Papierwerk dat duidelijk maakt wat er precies moet worden gedaan met dit maakdeel of halffabrikaat.

Flexibeler produceren is dus noodzakelijk maar niet zo heel simpel om te doen. Als we dit maatwerk-voor-de-massa op een winstgevende en efficiënte manier willen doen, moeten we op de werkvloer ondersteuning bieden. Die ondersteuning gebeurt met tools die we operator support noemen. Het is een verzameling hulpmidden in de vorm van kleine Ivenza-programma's met een speciale taak. Wij hebben ze de naam Job Shop Applicaties gegeven. Ze zijn vaak geinstalleerd op of in de buurt van productiemachines. Job Shop Applicaties zijn handige programma's die medewerkers en machines productiever maken.

Instructies aan productiemachines

De afzonderlijke applicaties hebben verschillende functies. Ze geven in de eerste plaats informatie door van het Ivenza-systeem naar een machine of, omgekeerd, van een machine terug naar Ivenza. Door die informatieoverdracht begrijpen de Ivenza-software en de machine elkaar. Ivenza kan daardoor in elke situatie een goede beslissing nemen voor de medewerker en voor de machine.

Instructies aan bediener

Een tweede functie is het geven van instructies aan een operator. Bijvoorbeeld instructies hoe een operator een machine moet instellen. Of dat die bediener ziet op welke manier een onderdeel in de machine moet worden gelegd.

Het gemak van operator support zit ‘m vooral bij het gebruik van unieke maakonderdelen. Producten die maar één keer moeten worden gemaakt en in één keer goed moeten zijn. Als de operator het maakdeel scant, krijgt hij de juiste aanwijzingen. Maar ook de productiemachine ontvangt na die barodescan precies de goede instructies voor dit onderdeel.

De operator ziet op een beeldscherm, of een ander apparaat, wat hij moet doen. Zo'n aanwijzing kan in korte tekstvorm. Maar het kan ook in de vorm van een 2D of 3D afbeelding. Wat de handig of niet, is per onderdeel of machine verschillend.

Er zijn ook Ivenza-programma’s voor op de werkvloer die niet aan een machine zijn verbonden. Deze variant is bedoeld om bijvoorbeeld:

  1. Werkinstructies te geven over hoe iets moet worden verpakt
  2. Instructies waar precies de medewerker op het onderdeel de barcodesticker moet plakken
  3. Aanwijzingen aan een medewerker welke onderdelen hij in het magazijn moet picken en in welke doos ze moeten worden geplaatst.
  4.  

Het zijn dus programma’s die ervoor zorgen dat op de werkvloer complexere producten kunnen worden gemaakt, zonder dat het werk voor medewerkers moeilijker wordt.

Tijdmetingen

Er bestaat ook nog een laatste andere functie van Job Shop Applicaties maar die valt niet zo op. De programma’s houden nauwkeurig bij hoeveel tijd nodig is om een bepaald onderdeel in een machine van begin tot einde te bewerken. Dat gebeurt door onder meer op te slaan wanneer een barcode is gescand of op een knop van de machine is gedrukt.

Per maakdeel is duidelijk hoe lang elke bewerkingsstap heeft geduurd en per machine is vast te stellen welke onderdelen er die dag zijn gemaakt.

Op basis van de tijdmetingen is het mogelijk in Ivenza niet alleen na te gaan of er efficient is gewerkt of dat er machinestoringen zich hebben voorgedaan maar ook of er een verkeerde voorcalculatie is gemaakt of welke machine die dag de bottleneck is geweest.

Ik heb u, hoop ik, kunnen laten zien dat Job Shop Applicaties essentieel zijn voor soepele en efficiente productie bij seriegrootte 1 en kleine series en dat ze een integraal onderdeel vormen van het Ivenza-systeem.

Bedankt en tot de volgende keer.