Tech Video

Versnelling van CNC-productie door parallel bewerken

Gepost op donderdag 12 maart 2015 door

Hallo en welkom bij deze Tech Video. Ik wil het deze keer graag hebben over versnelling van de productie en een specifiek voorbeeld daarvan binnen Ivenza laten zien. Iedere productiemanager wil graag dat zijn productie efficient en snel verloopt. Snellere productie betekent meer producten per dag, een kortere doorlooptijd en normaal gesproken minder kosten per product.

Sinds de theory of constraints van Goldratt weten we dat snelheidswinst op machines, die géén bottleneck zijn, zinloos is. De bottleneck-machine is de langzaamste machine in het proces. Typisch voor een bottleneck-machine is dat vóór die machine zich de stapels met werk bevinden. De focus voor versnelling van productie moet vooral zijn op de bottleneck.

Hoe verhoog je nu de snelheid van die flessehals?

Dat kan op 2 manieren.

     

  1. Verhoog de snelheid van de machine
  2. Parallel maken van bewerkingen op de machine
  3.  

Verhogen van de snelheid van de bottleneck-machine is heel simpel. Je zou logischerwijs verwachten dat in de meeste gevallen die machine al op de hoogst mogelijke snelheid werkt. De snelheid van een machine wordt begrensd door fysieke beperkingen als bijvoorbeeld toerentallen en voorloopsnelheid. Ook de machine-operator is een beperkende factor. Die kan niet harder werken dan hard.

Als je de geschikte machine hebt, is parallel maken van bewerkingen op 1 machine een goed alternatief. De flexibiliteit van een productiemachine wordt dan ten volle benut. Parallel werken kan alleen maar als het gehele productieproces van alle maakdelen van te voren bekend is.

CNC-Boorautomaat

Om uit te leggen hoe dat parallel werken er uit ziet nemen we als voorbeeld een CNC-gestuurde boorautomaat. Voor de houtverwerkende industrie zijn de belangrijkste boorautomaten: de BHX van Weeke, de Cyflex van SCM en de Skipper van Biesse. Deze machines bevatten 2 boorkoppen: boven en onder. De boorautomaten zijn daarmee in staat bewerkingen tegelijkertijd uit te voeren aan de bovenzijde en onderzijde.

In de videobeelden is een Skipper van Biesse te zien die parallelle bewerkingen uitvoert met 2 boorkoppen op 2 verschillende panelen. Het proces ziet er zo uit:

Uit de wachtrij worden 2 panelen genomen die wat betreft lengte en breedte aan elkaar gelijk zijn. Met behulp van een Job Shop Applicatie van Ivenza ziet de machine operator welke panelen bij elkaar horen. De operator krijgt ook nog te zien hoe hij die panelen op elkaar moet leggen. De Job Shop Applicatie heeft inmiddels de boorautomaat geprogrammeerd en weet welke 2 panelen er aan komen. De boorautomaat is in staat deze 2 panelen tegelijkertijd te bewerken.

Verschillende CNC-programma's voor verschillende panelen

De panelen hoeven niet hetzelfde CNC-programma te hebben. De 2 boorkoppen kunnen afzonderlijk van elkaar worden aangestuurd. Ivenza heeft voor elk individueel paneel vastgelegd welke bewerkingen in welke volgorde moeten worden gedaan. Per boorkop worden de bewerkingsinstructies uitgevoerd.

Dat betekent dat ook seriegrootte 1 productie met verschillende panelen, parallel op een boorautomaat kan worden doorgevoerd. Daarbij wordt wel aan de panelen de eis gesteld dat de lengte en breedte van de 2 panelen aan elkaar gelijk zijn. Bovendien mag er geen sprake zijn van doorboringen.

Orde van grootte van snelheidswinst

Afhankelijk van het soort producten en de seriegrootte komen 40-80% van de maakdelen in aanmerking voor parallelle bewerking op een bottleneck-machine. Bij een 5-daagse werkweek van 40 uur betekent dat een snelheidswinst van tussen de 8 en 16 uur.

Ik heb u een van de mogelijkheden tot versnelling van productie laten zien. Belangrijk voor die versnelling is de beschikbare flexibiliteit van de machine extreem te benutten met behulp van Ivenza. Misschien dat u nu met een andere blik naar uw machinepark kijkt.

Bedankt en tot de volgende keer.